Senior consultant TNO Bouw en Ondergrond

Dick Keus maakt zich al jaren sterk voor resultaatgericht samenwerken in de vorm van ketenintegratie. Hij adviseert opdrachtgevers, bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven over de processen die nodig zijn om ketenintegratie succesvol toe te passen in de praktijk.

Keus is één van de grondleggers van Resultaatgericht Samenwerken, de filosofie die ten grondslag ligt aan ketenintegratie. “Resultaatgericht Samenwerken is geïntroduceerd in de schildersbranche, inmiddels wordt deze manier van samenwerken in de gehele bouw geïntroduceerd: van onderhoud tot renovatie tot nieuwbouw”, zegt Keus. “Het concept gaat ervan uit dat verschillende partijen resultaatafspraken met elkaar maken waarbij de functionaliteit van het gebouw tijdens de gehele exploitatieperiode centraal staat. Dat staat dus haaks op de prijsafspraken waarbij alleen een inspanningsverplichting wordt aangegaan en de kwaliteit van het werk en materialen geheel buiten beschouwing worden gelaten.”